Privacy Policy

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Nedenstående oplysninger har til formål at oplyse dig som registreret om Banqsoft Danmark A/S behandling af dine personoplysninger.

 

Kontaktoplysninger for den dataansvarlige:

Banqsoft Danmark A/S

CVR-nr. 25264800

Firskovvej 36

2800 Kgs. Lyngby

(herefter ”Banqsoft Danmark A/S”)

 

E-mail: info@banqsoft.com

 

 

Hvilke personoplysninger indsamler Banqsoft Danmark A/S?

Banqsoft Danmark A/S indsamler og behandler visse almindelige personoplysninger om dig, herunder eksempelvis: navn, adresse, e-mailadresse og telefonnr. mv.

 

Hvor indsamler Banqsoft Danmark A/S dine personoplysninger fra?

E Foqus har indsamlet dine personoplysninger fra bl.a. dig selv, din arbejdsgiver, ringebureauer, samarbejdspartnere, kurser og seminarer.

 

Til hvilket formål behandler Banqsoft Danmark A/S dine personoplysninger?

E Foqus behandler dine personoplysninger til et eller flere af følgende formål: Udarbejdelse af kontrakter og andre juridiske forhold mellem det selskab, du repræsenterer og Banqsoft Danmark A/S, markedsføringsmæssige aktiviteter, såsom e-mailkampagner, opkald mv.

 

På hvilket retsgrundlag behandles dine personoplysninger?

Personoplysninger indsamlet til brug for markedsføringsmæssige aktiviteter behandles alene på baggrund af et samtykke fra dig, jf. markedsføringsloven § 10, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra a).

Personoplysninger indsamlet til brug for udarbejdelse af kontrakter og andre juridiske forhold mellem det selskab, du repræsenterer, og Banqsoft Danmark A/S sker som følge af, at Banqsoft Danmark A/S har en legitim interesse i indsamlingen, da det er nødvendigt for at kunne udarbejde og overholde de aftaler, der er indgået mellem selskabet, som du repræsenterer og Banqsoft Danmark A/S, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra f).

 

Hvem videregiver Banqsoft Danmark A/S personoplysninger til?

E Foqus videregiver ikke personoplysninger til andre dataansvarlige, medmindre du udtrykkeligt samtykker hertil, Banqsoft Danmark A/S er retligt forpligtet hertil, eller såfremt Banqsoft Danmark A/S har en legitim interesse heri, herunder til udarbejdelse og overholdelse af de aftaler, der er indgået mellem det selskab, du repræsenterer og Banqsoft Danmark A/S. Typisk vil videregivelse ske til samarbejdspartnere og kunder i forbindelse med Banqsoft Danmark A/S daglige drift.

E Foqus benytter sig derudover af en række tredjeparter, der opbevarer og behandler data på vegne af Banqsoft Danmark A/S. Disse databehandlere er uberettigede til at anvende dine personoplysninger til egne formål. Vi anvender derudover alene databehandlere indenfor EU/EØS eller lande der yder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

 

Periode for opbevaring

Personoplysninger opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og Banqsoft Danmark A/S sletter dem, når de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af det formål, hvortil de er indsamlet.

 

Sikkerhed

E Foqus har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

Ret til indsigt og berigtigelse

Hos Banqsoft Danmark A/S har du altid ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger, der er registreret om dig. Du modtager personoplysningerne i et struktureret, almindeligt anvendt og læsbart format.

Du har endvidere ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen.

Disse rettigheder har du efter persondataforordningen og henvendelse i forbindelse hermed kan sendes til Banqsoft Danmark A/S via marketing@efoqus.com.

 

Ret til at gøre indsigelse

I tilfælde af, at dine personoplysninger behandles for, at Banqsoft Danmark A/S kan forfølge en nødvendig og legitim interesse, eller hvis dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring, har du endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandling, hvorefter Banqsoft Danmark A/S ikke længere vil behandle dine personoplysninger til markedsføringsmæssige aktiviteter.

 

Samtykke                                                                                                                                

I tilfælde af, at Banqsoft Danmark A/S behandler dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, kan du til enhver tid meddele os, at du ønsker at tilbagetrække dit samtykke, hvorefter Banqsoft Danmark A/S ikke længere vil behandle dine personoplysninger.

Du skal dog være opmærksom på, at såfremt du tilbagetrækker et samtykke, vil Banqsoft Danmark A/S ikke længere have mulighed for at udøve sine forpligtelser overfor dig.

 

 

Klage

Klage vedr. behandling af personoplysninger skal ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, tlf.: 33193200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk. Anden generel vejledning og information kan findes på www.datatilsynet.dk.